Fidesz EP-delegáció

 

 

A Magyar Néppárti Képviselőcsoport

 

Delegációvezető: Gyürk András

 

Tiszteletbeli elnök: Tőkés László

 

Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása óta dolgoznak magyar képviselők az Európai Parlamentben. A 2004-es EP választási eredményeknek köszönhetően a 24 magyarországi képviselőből 12 fő a Fidesz-KDNP szövetségből került ki. Hozzájuk csatlakozott Olajos Péter (MDF) és két felvidéki - Bauer Edit és Duka-Zólyomi Árpád (MKP) - képviselő. 2007-ben Románia uniós csatlakozásával ez a létszám tovább bővült és Tőkés László, Sógor Csaba és Winkler Gyula csatlakozott a Magyar Néppárti Képviselőcsoporthoz. 2004-2009 közötti ciklusban a delegáció vezetője Szájer József, elnöke pedig Schmitt Pál volt. (A delegáció pontos összetételét ld. lejjebb.)

 

A 2009-es választásokon Európában példátlan, több mint 56%-os támogatást kapott a Fidesz – KDNP Szövetség, aminek következtében 14 képviselői helyet szerzett a 22 magyarországiból. A 19 fős Magyar Néppárti Képviselőcsoportot 14 magyarországi, két felvidéki és három erdélyi képviselő alkotja. A magyarországi és a határon túli magyar képviselőkkel kiegészült 19 fős Magyar Néppárti Képviselőcsoport jelentős súllyal rendelkezik az EP legnagyobb, néppárti frakciójában. Ezzel a létszámmal ugyanis a magyar delegáció adja a hatodik legnagyobb nemzeti delegációt a frakcióban (német, olasz, francia, lengyel, spanyol, delegációt követően).

 

Ennek a súlynak köszönhetően a Magyar Néppárti Képviselőcsoport jelöltet állíthatott az Európai Parlament alelnöki posztjára. Az EP első magyar származású alelnökét, Schmitt Pált - hazatérését követően - 2010 nyarán Tőkés László (mint első román állampolgárságú alelnök) követte, akit 2012 januárjától Surján László váltott posztjában. Szájer József 2004 óta frakcióvezető-helyettesként dolgozik a néppárti frakcióban, 2009 óta ő felel a 271 fős képviselőcsoport jogalkotási munkájáért. A magyar delegáció tagjai mindezek mellett számtalan további fontos, bizottsági alelnöki (Gál Kinga, Járóka Lívia), koordinátori (Őry Csaba), munkacsoport-vezetői (Gál Kinga, Kósa Ádám) és egyéb pozíciókat is betöltenek a néppárti frakcióban és az Európai Parlamentben.

 

2010-es magyar országgyűlési választásokat követően a delegáció életében is több fontos változás történt: Schmitt Pált előbb házelnökké, majd köztársasági elnökké választották, Győri Enikő – a soros elnökség felelőseként – pedig a Külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára lett. Hazatérésüket követően helyükre Pelczné Dr. Gáll Ildikó és Bagó Zoltán érkezett. A delegáció vezetésében 2010 őszén Gyürk András váltotta Szájer Józsefet. Bánki Erik 2012-ben Áder János köztársasági elnökké választását követően csatlakozott a delegációhoz.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Járóka Lívia és Kósa Ádám személyében delegációnk tagja az Európai Parlament egyetlen roma származású és egyetlen siket képviselője. Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy közép-európai politikusok közül elsőként Antall Józsefről, a kommunista rendszer összeomlása utáni első szabadon választott magyar miniszterelnökéről nevezték el a Parlament egyik új brüsszeli épületszárnyát.

 

A fideszes EP-képviselők bizottsági tagságai
Bagó Zoltán Kulturális és Oktatási Bizottság - tag CULT
  Petíciós Bizottság - póttag PETI
Bánki Erik Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság - tag ENVI
Deutsch Tamás Költségvetési Ellenőrző Bizottság - tag   CONT
  Regionális Fejlesztési Bizottság - tag    REGI
   Foglalkoztatási és Szociális Bizottság - póttag    EMPL
Gál Kinga Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - tag, alelnök     LIBE
  Emberi Jogi Albizottság - tag    DROI
  Külügyi Bizottság - póttag    AFET
  Kisebbségi Munkacsoport - alelnök     
Glattfelder Béla Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság - tag    AGRI
  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság - póttag    INTA
Gyürk András Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - tag   ITRE
  Belső piac és Fogyasztóvédelmi Bizottság - póttag   IMCO
Hankiss Ágnes Petíciós Bizottság -  tag    PETI
  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - tag    LIBE
  Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság - tag    SEDE
  Költségvetési Bizottság - póttag    BUDG
Járóka Lívia Nőjogi- és Esélyegyenlőségi Bizottság - tag, alelnök    FEMM
  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - tag    LIBE
  Emberi Jogi Albizottság - póttag    DROI
  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság - póttag    EMPL
Kósa Ádám Foglalkoztatási és Szociális Bizottság - tag EMPL
  Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság - póttag TRAN
  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - póttag    LIBE
  Fogyatékosságügyi Munkacsoport - elnök    
Őry Csaba Foglalkoztatási és Szociális Bizottság - tag, koordinátor EMPL
  Fejlesztési Bizottság - póttag  DEVE
Pelczné dr. Gáll Ildikó Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága - tag   ECON
  Belső piac és Fogyasztóvédelmi Bizottság - póttag IMCO
Schöpflin György Külügyi Bizottság - tag   AFET
  Alkotmányügyi Bizottság - póttag AFCO
  Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság - póttag SEDE
Surján László Költségvetési Bizottság - tag   BUDG
  Regionális Fejlesztési Bizottság - póttag REGI
Szájer József Szájer József    Alkotmányügyi Bizottság - tag AFCO
  Jogi Bizottság -– póttag JURI
 
A Magyar Néppárti Képviselőcsoport tagjai 2009 - :

 

Magyarország:

 

Fidesz-KDNP:

Bagó Zoltán (2010-től)

Bánki Erik (2012-től)

Deutsch Tamás

Gál Kinga

Glattfelder Béla

Gyürk András

Hankiss Ágnes

Járóka Lívia

Dr. Kósa Ádám

Őry Csaba

Pelczné Dr. Gáll Ildikó (2010-től)

Dr. Schöpflin György

Surján László

Szájer József

(2010-ig Schmitt Pál és Győri Enikő, 2012-ig Áder János)

 

 

Szlovákia:

 

Magyar Koalíció Pártja:
Bauer Edit

Mészáros Alajos

 

 

Románia:

 

Erdélyi Magyar Néppárt:

Tőkés László

 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség:

Sógor Csaba

Winkler Gyula

 

 

A Magyar Néppárti Képviselőcsoport tagjai 2004-2009:

 

 

Magyarország:

  

FIDESZ-KDNP:

Barsiné Pataky Etelka

Becsey Zsolt

Gál Kinga

Glattfelder Béla

Gyürk András

Járóka Lívia

Őry Csaba

Pálfi István (2004-2006)

Schmitt Pál

Schöpflin György

Surján László

Szájer József

De Blasio Antonio (2006-2009)

 

Magyar Demokrata Fórum:

Olajos Péter

 

 

Szlovákia:

 

Magyar Koalíció Pártja:

Bauer Edit

Duka-Zólyomi Árpád

 


2007-től Románia:

 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség:

Sógor Csaba

Winkler Gyula

 

Független:

Tőkés László